Vergi Affı Nezaman Geliyor?

Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve prim affı kapıda.Toplam 150 milyar lirayı bulması beklenen vergi ve prim borçlarıyla ilgili mali af kanun teklifini Eski Gelir İdaresi Başkanı Osman Arıoğlu'yla konuştuk
Vergi affı teklif kime ne sağlayacak?
Bu teklif af mahiyetinde bir düzenlemedir. Cezaların silinmesi af kapsamına girer. Kesinleşmiş alacaklar ise yeniden yapılandırma olarak adlandırılabilir. Kesinleşmiş vergi alacaklarındaki yapılandırma aslında daha çok küçük esnafı ilgilendiriyor. Büyük işletmelerden ödeyecek durumda olanlar zaten borcunu yatırmıştır

Teklif 2011'de çıkarılan 6111 sayılı kanunla benzerlikler içeriyor. Eksiklikleri var mı?

Tüm Vergi Daireleri Adres ve Telefon Numaraları

Tüm Vergi Daireleri..Vergi mükelleflerinin kayıtlı oldukları vergi daireleri adres ve telefon numaraları..İnternet vergi daireleri.

Emlak vergisi internetten nasıl ödenir?

Emlak vergisi internetten nasıl ödenir?

Emlak vergilerinin ödemeleri, söz konusu gayrimenkullerin bağlı olduğu belediyeye yapılıyor. Ancak, bugün vergiler başka yöntemler ile de ödenebiliyor.
Peki emlak vergisi yükümlüleri, söz konusu vergilerini internetten ödeyebiliyor mu? Bu sorunun yanıtı hem evet, hem hayır olarak karşımıza çıkıyor. Bunun nedeni ise, vergilerin internet üzerinden ödenebilmesi için belediyelerin "e-belediye" sistemine dahil olmuş olmaları gerekiyor.Bugün kimi belediyeler "e-belediye" hizmetini kullanırken; kimi belediyeler henüz bu sistemi kullanmıyor. Bu nedenle eğer bağlı olduğunuz belediye söz konusu sistemi kullanıyorsa; siz de emlak verginizi internet üzerinden ödeyebiliyorsunuz.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

*EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emlak vergisi, ilki Mart-Mayıs, ikincisi de Kasım 2014 ayında olmak üzere “iki eşit taksitte” ödeniyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ GECİKİRSE NE OLUR?
Ödemenin geciktiği her ay için yüzde 1.40 oranında “gecikme zammı” alınır.

2014 Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Türkiye’de yaklaşık 23 milyon kişiyi yakından ilgilendiren emlak vergisi oranları 2014 yılı için yeniden düzenlendi.Artırılan arsa değerleri, sadece arsası olanları değil; evi, bürosu, dükkânı, mağazası, oteli ve fabrikası olanlar...

Emlak vergisinin mart ayında başlayan birinci taksitini ödeme süresi 31 Mayıs'ta sona erecek.

Mükellefler yıllık emlak vergilerinin tamamını mayıs ayına kadar ödeyebilecekleri gibi, ikinci taksiti kasım ayında olmak üzere iki taksit halinde de yatırabilecek.

4 yılda bir güncellenen arsa rayiç değerleri dolayısıyla bu sene bazı cadde ve sokaklarda sürpriz vergi artışları oldu. Gayrimenkullerin bulunduğu belediyelere yapılan emlak vergisi ödemeleri doğrudan belediye veznesine yapılabildiği gibi, belediyelerin internet siteleri üzerinden veya posta çekiyle de ödeme yapılabiliyor.

Elektronik Yoklama Sistemi (e-yoklama) Nedir?

Maliye Elektronik Yoklama Sistemi (e-yoklama) Nedir?

Şimdiye kadar e-defter ve e-fatura gibi bir çok alanda, yapılan iş ve işlemleri fiziki ortamdan sanal ortama taşıyan Maliye Bakanlığı, yoklama sisteminde de yeni bir düzenlemeye gidiyor.
Bakanlık, Elektronik Yoklama Sistemi (e-yoklama) ile her türlü uyumsuzluk durumuna hızlı ve etkili bir şekilde müdahale imkanı sağlanmasını, mükellefe ait istenilen bilgilere her noktadan anlık olarak ulaşılabilmesini ve daha etkin bir yoklama sistemi oluşturulmasını amaçlıyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, e-yoklama sisteminin, klasik yoklama anlayışının oldukça dışında olduğunu söyledi.

GİB 2014 Vergi Takvimi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükelleflerin beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri için hazırlanan "2014 Yılı Vergi Takvimi" yayımlandı.Vergi Mükellefleri aşağıdaki takvimden ödemekle zorumlu olduğu vergi ve tarihlerini takip edebilirler...

1 Nisan 2014

2014 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)
2013 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükellefl erinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)

9 Nisan 2014

16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Nisan 2014

16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan Ayı Vergi Takvimi

2014 yılı Nisan ayı içinde ödenmesi gereken Gelir İdaresi başkanlığı tarafından belirlenen vergi takvimi aşağıda verilmiştir.
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Nisan 01/04/2014 09/04/2014 16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/2014 10/04/2014 16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2014 15/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2014 15/04/2014

GİB (Maliye) E Vergi Dairesi E-Beyanname-E Vergi- Vergi Borcu Sorgulama-

Onlıne E-Beyanname-E Vergi- Vergi Borcu Sorgulama-İnternet Vergi Dairesi

 

Vergi Borcu-Vergi Cezası Sorgulama Vergi borçlarınızı takip işlemi için evergi.org da sizlere sunduğumuz linkte gerekli bilgilere sahip olabilirsiniz… Bu kapsamda, www.gib.gov.tr’de borç bilgilendirme servisi hazırlanarak dileyen mükelleflerin buradan[...]

Bu kapsamda, www.gib.gov.tr’de borç bilgilendirme servisi hazırlanarak dileyen mükelleflerin buradan borçlarını sorgulayabilmeleri imkanı getirilmiştir.

Vergi Denetim Kurulu Vergi Kacaklarını Takip Ediyor

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu müfettişlerinin geçen yıl incelemeye aldığı mükelleflerin, yaklaşık 53,7 milyar liralık geliri devletten kaçırdığı belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu, geçen yıl 71 bin 352 mükellefi incelemeye tabi tuttu. Kurul, 2011 yılında 16 bin 267, 2012 yılında ise 46 bin 845 inceleme yapmıştı. Bu verilere göre, kurul müfettişlerinin vergi incelemelerinin sayısı 2011 yılına göre yaklaşık 4,5 kat arttığı dikkati çekti. Geçen yıl müfettişler tarafından yürütülen vergi incelemeleri sonucunda 185 bin 36 rapor düzenlendi. Söz konusu raporların 144 bin 547'sini vergi inceleme, 16 bin 228'ini vergi tekniği, 12 bin 421'ini vergi suçu, 11 bin 413'ünü görüş ve öneri, 427'sini de diğerleri oluşturdu. Denetimlerde 53 milyar 674 milyon 958 bin 984 liralık gelirin devletten gizlendiği anlaşıldı. İncelemeye alınan 71 bin 352 mükellef bazında bakıldığında, mükellef başına ortalama gelir kaçağı 752 bin 256 lira olarak belirlendi.

GİB Mükellef Vergi Sorgulama * İnternet Vergi Dairesi * Vergi Borcu Sorgulama

İnternet Vergi Dairesi kapsamda www.gib.gov.tr’de borç bilgilendirme servisi hazırlanarak dileyen mükelleflerin buradan borçlarını sorgulayabilmeleri imkanı getirilmiştir.Vergi Borcu Sorgulama, E-Beyanname, İnternet Vergi Dairesi
Vergi Borcu, Vergi Cezası Sorgulama ve Vergi borçlarınızı taki işlemini öğrenebilirsiniz..

GİB E-Beyanname

E-Beyanname, e-Beyanname nedir? E-Beyanname nasıl kullanılır? Maliye Bakanı'nın E-Beyanname hakkında yaptığı açıklamaları öğrenmek için tıklayınız. E-Beyanname ile ilgili bilmek istediğiniz tüm bilgilere e vergiden ulaşabilirsiniz.
E-Beyanname’yi tanımlamak gerekirse;

1- GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) vasıtasıyla geliştirilip ve uygulamaya girmiş olan e-Beyanname sistemi , bilindiği gibi vergi dairelerine belli zamanlarda verilen Beyannamelerin İnternet kullanarak Gelir İdaresi Başkanlığına verilmesine olanak veren bir elektronik ortam hizmettidir.

2- Bilindiği gibi banka işlemleri, herkes için yapılması gereken ama zaman kayıplarına neden olan bir süreçtir.Bu sebepten Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde hizmete sunulmuş olan e-Beyanname hizmeti ile vergi dairelerindeki var olan banka işlemlerinin iş yükü azaltılarak herkes için zaman ve iş gücü açısından tasarruf sağlanmaktadır.

E Fatura ile faturalar tarih oluyor

E-Vergi Levhası ,E Beyanname, E-Devlet, gibi elektronik uygulamalardan sonra yeni E-Fatura uygulaması sayesinde hem devlet hem de fatura kesme zorunluluğu olan işletmeler elektronikleşiyor.

İlk olarak madeni yağ, tütün, alkol ve gazlı içecek sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yasayla birlikte 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmeleri zorunlu kılınmıştır. dinamikkobi.com.tr haberine göre; şu an için bu sektörlerin dışında kalan şirketler isteğe bağlı olarak e-fatura ya tabi olabilirler. Test aşamaları sona erip sistem başlangıç evresini tamamladıktan sonra fatura kesen tüm mükellefler kademeli olarak e-faturaya tabi olacaklardır. E-Fatura uygulaması ile birlikte faturaların denetlenmesi, kontrolü ve takibi kolaylaşacak ve kurumlar ve devlet kağıt sarfiyatından önemli ölçüde tasarruf edecektir.

2014 yılı Vergi ,Harç ve Ceza Oranları kaç lira olacak ?

Vergi Harç ve Cezalar 2014 yılında kaç lira olacak ?Eğer bakanlar Kurulu, mevzuatın kendisine tanıdığı yetkiyi kullanmazsa çeşitli vergi, harç ve cezalar, yeni yılda yüzde 3,93 oranında artacak.
VERGİ ve TRAFİK CEZALARI HARÇLAR 2013 2014
TRAFİK CEZALARI -Kırmızı ışıkta geçme 166 172
TRAFİK CEZALARI -Alkollü araç kullananlar İlk yakalamada 700 727
TRAFİK CEZALARI -Alkollü araç kullananlar İkinci yakalamada 877 911
TRAFİK CEZALARI -Hız sınırlarını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler 166 172
TRAFİK CEZALARI -Hız sınırlarını -Yüzde 30'dan fazla aşanlar 343 356
TRAFİK CEZALARI -Emniyet kemeri takmama 77 80
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1300 cm3 ve aşağısı 517 537
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1301-1600 cm3 arası 827 860
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası 1.457 1.514
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası 2.295 2.385

Asgari ücretliler vergi vermiyecek

Asgari ücretliler vergi vermiyecek

Asgari ücretliden vergi alınmaması için yapılan düzenleme, yeni Anayasa'da yer alacak.Kızılcahamam kampında yeni Anayasa çalışmalarını anlatan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, asgari ücretliden vergi alınmaması için düzenleme yapılacağını söyledi.

ERDOĞAN'DAN ONAY ÇIKTI

Şahin, düzenlemenin yeni Anayasa'ya gireceğini söyledi. 12 milyarlık vergi kaybına neden olacak düzenleme için Başbakan Erdoğan'ın 'İyi yapmışsınız' dediği öğrenildi.

21. İstişare toplantısında 'yeni Anayasa' konulu bir sunum yapan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, asgari ücretliden vergi alınmaması için yapılan düzenlemenin yeni Anayasa'da olacağını belirtti.

BAKANLAR KARŞI ÇIKTI, AMA...

İçerik paylaşımı

İçeriği paylaş